Benchmark

Onderstaand wordt de inhoud en proces van de Benchmark Schoon kort beschreven.

 [kijk ook een hier voor een algemene analyse van resultaten van de Benchmark Schoon]

Inhoudsopgave

 

Beheerthema's [inhoudsopgave]
De benchmark omvat de beheerthema’s reiniging en onkruid op verharding en richt zich op zowel uitvoering als beleid en kosten.

Aanpak en Kernthema's [inhoudsopgave]
Centraal in de benchmark staat de methodiek van de benchmarkdriehoek. Deze driehoek benoemt de belangrijkste stuurgebieden (beleid, resultaat, kosten en aanpak) en symboliseert hun onderlinge afhankelijkheid.

Per stuurgebied is een aantal kernthema's en prestatie-indicatoren benoemd. Van deze thema's wordt de aanpak van gemeenten inzichtelijk gemaakt en vergeleken. Zo krijgen gemeenten onderling snel inzicht in elkaars aanpak en worden best practices snel zichtbaar. 

  • Beleid en Resultaat: inventarisatie van gemeentelijke ambities en resultaten op het gebied van kwaliteit en burgerbeleving 
  • Kosten: inzichtelijk maken van de kosten per beheerthema in €, €/m2-areaal en €/inwoner
  • Aanpak: aanpak van: monitoring, afvalbakkeninfrastructuur, machinaal vegen, zwerfafval, methoden van onkruidbestrijding, burger- en ondernemersparticipatie, sociaal domein/arbeidsparticipatie

 Voorbeeld: Kwaliteitsdoelstelling

Benchmarkverdeling van kwaliteitsambities voor de gebiedstypen stadscentrum en woonwijken (peiljaar 2014). Veel gemeenten hebben een doelstelling 'A' in het stadscentrum en 'B' in woonwijken. Relatief veel gemeenten werken met de CROW-beeldsystematiek, een klein deel enkel met frequentie. Het gerealiseerde resultaat is gemiddeld iets minder dan de ambitie.

Voorbeeld: Kosten van Schoon

De kosten van Schoon waren gemiddeld € 23, - per inwoner en € 0,26 per m²-areaal (peiljaar 2014). Dit zijn de directe kosten van personeel, materieel en uitbesteding - exclusief overhead - van alle uitvoerende en coördinerende activiteiten binnen het thema Schoon. In de figuren hiernaast worden de kosten van Schoon weergegeven per thema en stedelijkheidsklasse

 

Wat levert de benchmark op? [inhoudsopgave]

  • Deelname aan een kennisnetwerk van gemeenten
  • Individuele rapportage: in een oogopslag uw eigen prestaties naast die van andere organisaties
  • 3 bijeenkomsten: verdieping en inzoomen op door deelnemers zelf-gekozenthema’s en best-practices

Informatie en Aanmelding [inhoudsopgave]

Voor vragen of aanmelden kunt u contact opnemen met Imelda Massop (NVRD) of Folkert Starreveld (Cyclusmanagement): 088 3770024 / info@benchmarkschoon.nl  

Inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Inloggen

Nieuws

[juni'18] We zijn van start!

[mrt'17] Meld je nu aan!

[jan'17] Analyse Peiljaar 2015

[juni'16] Bijeenkomst Verdieping Onkruid 10 juni

[mei'16] Eerste bijeenkomst 12 mei

[mrt'16] Publicatie: Resultaten 2015

[febr'16] Module Onkruid op Verharding

 

Direct naar