Nieuws

 

[febr'17] Benchmark Schoon 2017: kosteloos en nieuwe standaard
De Benchmark Schoon gaat weer van start in juni. In de benchmark draait alles om het uitwisselen van kennis tussen gemeenten over reiniging en onkruid. Naast een vergelijking van kwaliteit, kosten en aanpak worden in bijeenkomsten kennis en ervaringen uitgewisseld. Zo worden gemeenten geprikkeld om te leren van elkaar.

Nieuwe standaard
De Benchmark Schoon 2017 zal zijn gebaseerd op de nieuwe standaard voor het inzichtelijk maken en vergelijken de openbare ruimte. Hiervoor hebben NVRD, Alterra, Antea, CROW en de gemeenten Amsterdam, Arnhem, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam en Utrecht de handen in elkaar geslagen.

Een benchmark is een krachtig kennis-, netwerk- en managementinstrument. Onderlinge vergelijking en uitwisseling van best practices biedt organisaties aanknopingspunten voor een effectiever en efficiënter beheer van Schoon. De benchmark wordt aan alle gemeenten kostenloos aangeboden door Rijkswaterstaat Leefomgeving en NVRD. Meer informatie over benchmark en deelname is te vinden op www.benchmarkschoon.nl. Een indruk van de belangrijkste resultaten uit de benchmark is te vinden op analyse.benchmarkschoon.nl

 

[jan'17] Analyse Peiljaar 2015


Het benchmarkjaar 2016 (peiljaar 2015) is inmiddels afgerond. Van de algemene gegevens is een analyse gemaakt. Deze analyse is te vinden op analyse2015.benchmarkschoon.nl.

  

[okt'16] Tweede Benchmarkbijeenkomst en Verdieping Onkruid

De combinatie van reguliere bijeenkomst en verdieping onkruid bleek een gouden greep: veel deelnemers waren naar Arnhem afgereisd. Op het programma stond een inhoudelijke bespreking van benchmark en resultaten en aansluitend een verdiepende sessie Onkruid olv Peter van Welsem.
Enkele documenten:

- Presentatie Onkruidbeheer op Verharding - Peter van Welsem
- Integraal Bestek - Gemeente Huizen
- Bestek Onkruid - Gemeente Soest, voorbeeld van structureel niveau B, maar na ingrijpen niveau A

 

[juni'16] Eerste verdiepende bijeenkomst Module Onkruid (10 juni)

10 juni was de eerste verdiepende bijeenkomst van de module Onkruid op Verharding. Hoewel zich twintig gemeenten voor deze extra module hebben ingeschreven, was de bijeenkomst zelf minder goed bezocht. Peter van Welsem (Van Welsem Advies) gaf een presentatie en deelnemers benoemden de belangrijkste thema's waar zij in hun gemeente mee worstelden. Naast methode en aanpak waren dat met name de 'wijze van uitbesteden' en de 'aansturing van de opdrachtnemer'. Kan uitbesteden van onkruid wel op beeldkwaliteit B of moet dat toch anders?, Hoe ga je om met een intensief of onverwachts verlopend groeiseizoen, anticiperen of reageren? Al met al een zeer interessante bijeenkomst die smaakt naar meer. De tweede bijeenkomst van de verdiepende module is op 22 september. Kijk hier voor de presentatie van Peter van Welsem.

[mei'16] Eerste benchmarkbijeenkomst 12 mei
12 mei was de eerste bijeenkomst van de Benchmark Schoon. Op het programma stonden: een voorstelrondje, een introductie van de benchmark zelf en een interactieve presentatie door Harro Verhoeven (CROW) over nieuwe ontwikkelingen rondom de CROW-beeldsystematiek (klik hier voor een powerpoint-presentatie van Harro).

Beleving en Beeldsystematiek
Een interessante discussie nav de presentatie ging in op de relatie tussen beeldkwaliteit en beleving en de wijze van meten van burgerbeleving. Dit is iets waar gemeenten nog vaak mee worstelen en organisaties als CROW en NVRD steeds actiever mee aan de slag gaan.

Voorstelrondje
Een voorstelrondje langs de aanwezige gemeenten leverde op dat er onverminderd veel plannen en projecten zijn op het gebied van Schoon. Van afvalbakken tot burgerparticipatie. Deze laatste blijkt voor veel gemeenten nog steeds een kwestie: hoe pak je dit succesvol op? Ook het 'sociale domein' was iedereen benieuwd naar en op dit thema is de behoefte aan kennisuitwisseling groot.

Doorkijk komende bijeenkomsten
Zowel 'burgerparticipatie' als het 'sociale domein' (arbeidsparticipatie) zijn thema's die de komende benchmarkbijeenkomsten nog centraal zullen staan. In de komende bijeenkomsten proberen we een paar "best-practice-gemeenten" op het gebied van burgerparticipatie, wijkbeheer en het sociale domein aan het woord te laten. Daarnaast zullen tijdens de tweede bijeenkomst ook in groepen de resultaten van de benchmark worden besproken met behulp van posters. Doel is dat de resultaten een prikkel bieden om met elkaar onze aanpak en probleempunten te delen. 

[mrt'16] Gemeentelijke ambities en kosten: resultaten uit de Benchmark Schoon
De Benchmark Schoon maakt de gemeentelijke kwaliteitsdoelstellingen en gemiddelde kosten inzichtelijk voor het beheergebied Schoon.

 

Resultaten van het meest recente peiljaar 2014 laten zien dat veel participerende gemeenten sturen en werken met de CROW-beeldsystematiek (86%) en een klein deel met frequentie-doelstellingen. Het merendeel van de participerende gemeenten heeft momenteel een beeldkwaliteitsdoelstelling van 'A' in het stadscentrum (64%) en 'B' in de woonwijken (68%).


De kosten van schoon waren gemiddeld € 23, - per inwoner en € 0,26 per m²-areaal. Dit zijn de directe kosten van personeel, materieel en uitbesteding - exclusief overhead - van alle uitvoerende en coördinerende activiteiten binnen het thema Schoon. In de figuren hiernaast worden de kosten weergegeven per thema en stedelijkheidsklasse.

De Benchmark Schoon omvat de beheerthema’s reiniging en onkruid op verharding en richt zich op zowel uitvoering als beleid, kosten en aanpak. In de benchmark leren gemeenten van elkaar door meer inzicht in elkaars aanpak en best practices.

Deelname is gratis voor leden van Gemeente Schoon. Voor niet-leden zijn de kosten te verhalen uit de zwerfafval-vergoeding. De nieuwe Benchmark start in april 2016. Meer informatie over de benchmark vindt u hier. Een kleine greep uit de algemene resultaten van peiljaar 2014 vind u hier

 

[febr'16] Module Onkruidbeheer op Verharding - De Benchmark Onkruidbeheer op Verharding wordt vanaf 2016 als een aparte module geïntegreerd in de Benchmark Schoon. Deze module kan zowel als losse module danwel als onderdeel van de Benchmark Schoon worden doorlopen. Aan deze module zijn twee aparte bijeenkomsten gekoppeld waarin beheerders dieper kunnen ingaan op doelen, resultaten kosten en aanpak van het onkruidbeheer.

[febr'16] Peiljaar 2014: een kleine greep uit de resultaten van peiljaar 2014 - Een kleine greep uit de algemene resultaten van peiljaar 2014 vind u hier.

 

 

Inloggen

Gebruikersnaam:
Wachtwoord:
Inloggen

Nieuws

[juni'18] We zijn van start!

[mrt'17] Meld je nu aan!

[jan'17] Analyse Peiljaar 2015

[juni'16] Bijeenkomst Verdieping Onkruid 10 juni

[mei'16] Eerste bijeenkomst 12 mei

[mrt'16] Publicatie: Resultaten 2015

[febr'16] Module Onkruid op Verharding

 

Direct naar